برگزیده های کمپین

 • ۷ روز، ۷ یادداشت

  طنز اجتماعی نوشته ابراهیم نبوی، درخصوص موضوعات مختلفی هفته با تمرکز برحقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی

  کمپین در رسانه‌های جهان

  انعکاس فعالیت‌های کمپین در رسانه‌های بین‌المللی را در حوزه‌های مختلف در این صفحه گردآوری شده است.

 • کاریکاتور هفته

  کاریکاتورهای توکا نیستانی با مضمون حقوق بشر را هر هفته اینجا ببینید

  ویدیو-انیمیشن‌های ترویجی

  مجموعه ویدیوهای کمپین را در حوزههای مختلف حقوق زنان، کارگران، انتخابات، زندانیان سیاسی و … اینجا ببینید.

 • تاریخچه حصرخانگی

  سرنوشت موسوی، کروبی و رهنورد چه خواهد بود؟

  آزادی و دسترسی به اینترنت

  پوشش خبرها و تحلیل‌های کمپین مرتبط با آزادی و محدودیت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی را اینجا می‌توانید دنبال کنید

از فعالیت های کمپین

Send this to a friend