اطلاعات بیشتر در مورد حقوق بشر در ایران را می توانید در تارنماهای زیر جستجو کنید:

Human Rights Watch

Amnesty International

Reporters Without Borders

International Federation for Human Rights

FrontLine Human Rights Defenders

Stop Child Executions

Human Rights First

Nobel Women’s Initiative

World Organization Against Torture  – OMCT

———————————–

لینک های دیگر:

Human Rights Information and Documentation Systems – HURIDOCS