ترس از شکنجه و بدرفتاری با بازداشتی های بدون ارتباط با دنیای خارج

افراد بازداشت شده را فورا آزاد کنید!

۲ تیرماه ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز فهرستی از افرادی را منتشر کرد که کشته شدن و بازداشت شدن آنها از بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه تائید شده است. این فهرست ها کامل نیستد و فقط اسامی تعدادی از اشخاصی را در برمی گیرد که شناسایی شده اند و تاکنون فقط اسامی ۴ تن از کشته شدگان را توانسته است شناسائی کند.

فهرست اسامی کلا در برگیرنده  ۲۴۰ بازداشتی است  که ۲۹ نفر از آنها کسانی هستند که پس از بازداشت آزاد شده اند. ۱۰۲ نفر از بازداشتی ها از شخصیت های سیاسی، ۲۳ نفر روزنامه نگار، ۷۹ نفر دانشجو و ۷ نفر از اساتید دانشگاه ها همچنان در زندان بسر می برند. این فهرست فقط دربرگیرنده اسامی ۴ نفر از شهروندانی است که کشته شده اند . هر چند تعداد کشته شدگان بسیار زیاد است اما هنوز شناسایی و یا تائید نشده اند. منابع دولتی تاکنون اعلام کرده اند که ۱۷۰ نفر قبل از ۲۵ خرداد و ۴۵۷ نفر در روز ۳۰ خرداد بازداشت شده اند و تاکنون ۲۷ کشته رسما اعلام شده است که اسامی آنها نیز تاکنون ارائه نشده است. سایر منابع ادعا می کنند که آمار بازداشتی ها و کشته شده ها خیلی بیشتر از این هاست. با توجه به محدودیت های بسیار شدیدی که توسط دولت اعمال می شود، امکانات کمپین بین المللی حقوق بشر برای تائید بازداشتی ها و کشته شدگان بسیار محدود شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر، بسیاری از این افراد بازداشت شده که اسامی انها منتشر می شود  توسط ماموران لباس شخصی در منازل یا محل های کار خود بازداشت شده اند و دربرگیرنده بازداشت شدگان در تظاهرات نیست. از انجا که بازداشت شدگان توسط ماشین های بدون آرم برده شده اند این مسئله بی نهایت برای خانواده های این بازداشت شدگان  نگران کننده است که نمی دانند چه کسانی مسئولیت امنیت جانی این افراد را برعهده دارد و  پاسخگوست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هیچ گزارشی دریافت نکرده است که نشان دهد که به  افراد هنگام بازداشت کردنشان احضاریه یا حکم جلبی ارائه شده باشد و همچنین خانواده بازداشت شدگان و دوستان آنها هنوز هیچ اطلاعاتی از محل نگهداری این افراد دریافت نکرده اند.

ارون رادز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در باره این بازداشت شدگان گفت:” ما عمیقا از این که در این بازداشت ها قانون رعایت نمی شود و  نگرانیم.  در حقیقت بازداشتی ها در وضعیت بی ارتباط با دنیای خارج نگهداری می شوند که احتمالا با شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری ای همراه خواهد بود که ادعای مقامات را در مورد این اعتراضات ثابت کند.”

کمپین بین المللی حقوق بشر خواستار شد که همه بازداشت شدگان مرتبط با انتخابات و تظاهرات مسالمت آمیز بدون اینکه هیچ اتهامی متوجه آنها بشود فورا آزاد شوند.

فهرست های مربوط به بازداشت شدگان و کشته شدگان در وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در این پیوند در دسترس است
http://www.iranhumanrights.org/2009/06/list

و متن انگلیسی آن در زیر می آید:

Killed by Government Forces:

The government has admitted to at least 27 fatalities in Tehran but the true numbers are most probably much higher. The Campaign has been able to identify only the names of four persons killed in Tehran during recent protests because of the extreme restrictions imposed by the government. There are also reports of fatalities in other cities but the Campaign has not been able to collect any reliable information.

۱)  Neda Aghasoltan, student, was murdered at the demonstration in Tehran on 20 June 2009

۲)  Naser Amirnejad, Aerospace PhD student, was murdered during the attack on the Tehran University dormitories on the night of Wednesday, 14 June 2009. His body was buried in his home town, one of the villages in the city of Yasouj on 19 June 2009.

۳)  Mostafa Ghanian, graduate student at Tehran University, was murdered during the attack on the  Tehran University Dormitories on the night of Monday , 14 June 2009. His body was buried in his home town in Mashad on 21 June 2009.

۴)  Mehdi Karami, killed in Jonat Abad Street, Tehran, 15 June  ۲۰۰۹

۵)  Eight people were killed during the attack to the peaceful demonstration in Tehran on 15 June 2009, according to the government report

۶)  At least nineteen people were killed during the attack on the peaceful  demonstration in Tehran on 20 June 2009, according to the government report

There are also several hundred injuries about which there is no available information. Some of the injuries could be life threatening. The Campaign has been informed that Ashkan Zahabian, a member of the Modern Faction of the Islamic Students Association of Ferdowsi University has been severely injured after attacks by members of Basiji Militia and is currently in a coma.

——————–

Arrested and in Detention as of 23 June 2009:

Government officials have announced a total of 645 arrests in Tehran since 13 June 2009. The Campaign has received information that about 70 people detained in Shiraz have been released as of 21 June. The Campaign believes several hundred more people could be in detention throughout the country. The following is a list of prominent political personalities, journalists, and students that the Campaign has received.

I. Political personalities  and members of the reformist presidential candidates’ campaigns:

۱)  Mostafa Tajzadeh,  a member of the  Mojahedin  of the Islamic Revolutionary Political Organization and  deputy of the Interior Ministry during Khatami’s presidency,  was arrested on 13 June

۲)  Behzad Nabavi, a founding member of the Mojahedin of the Islamic Revolutionary Political Organization and former minister and parliamentarian, was arrested on 13 June and released the day after.  He was arrested on 16 June for the second time

۳)  Mohsen Mirdamadi, General Secretary of  the Iranian Participation Front and former parliamentarian, was first arrested on 13 June and released the day after, but was  disappeared on 17 June

۴)  Saeed Hajarian,  a senior adviser to reformists,  a journalist, member of the Central Council of the Iran Front Participation, member of the first City Council in Tehran,   the victim of an assassination attempt in 2000, was arrested on 15 June, is paralyzed and suffers serious brain and spinal cord injuries

۵)  Abdollah Ramezanzadeh, Vice president of the Iran Front Participation, coordinator of  the reformist campaign in Kurdistan and former government spokes person during Khatami’s presidency, was arrested on 16 June

۶)  Ali Abtahi, a senior adviser to Karroubi’s Campaign, former Deputy of  Parliament Office of President Khatami, and a vice president under Khatami, was arrested on 16 June

۷)  Abdolfatah Soltani, a human rights lawyer and one of the founding members of the Human Rights Defenders Center as well as a member of Executive Board of the Bar Association, was arrested on 16 June

۸)  Javad Emam, a member of Tehran branch of the Islamic Revolutionary Political Organization

۹)  Hojat Esmaieli, a member of the Mojahedin of the Islamic Revolutionary Political Organization

۱۰) Mohsen Safaiee Farahani, member of the Iran Front Participation and the head  of its Implementation Board,  and former president of the Football Federation,

۱۱) Ali Tajernia, a member of the Central Committee of the Iran Participation Front and former parliamentarian

۱۲) Baghier Oskouiee, leading official in Karroubi’s campaign, was arrested on 16 June

۱۳) Saeed Laylaz, prominent economist and Journalist, was arrested on June 17

۱۴) Kuroush Zaieem, a member of the Central Council of the Iran National Front, was arrested on 21 June

۱۵) Davoud Solaymani, a member of the Central Committee of the Iran Participation Front  and former parliamentarian

۱۶) Mohammad Tavasoli,  director of the political office of the Freedom Movement in Iran and first  Mayor of Tehran after the  ۱۹۷۹ Revolution, was arrested on 16 June

۱۷) Hossein Zaman, a  well-known pop singer whose works have been banned from State controlled Radio and Television because of his support for the reformist movement

۱۸) Mohsen Aminzadeh, a founding member of the Iran Participation Front and former Deputy Minister of Foreign Affairs in Khatami’s  cabinet, on June 16

۱۹) Saeed Shirkvand, member of Central Council of Iran Participation Front and former Deputy of Treasury in Khatami’s cabinet

۲۰) Ahmad Zaydabadi, general secretary of the Advar organization and journalist, was arrested on June 13

۲۱) Abdolah Momeni, member of the central council of the Advar organization and  its spokesperson, was arrested on 21 June

۲۲) Hamed Iranshahi, member of the Central Council of Advar organization, was arrested on June 16

۲۳) Musa Saket,  a member of the Advar Tahkim Vahdat and in charge of the campaign seeking  supporters of Karroubi, was arrested on 18 June

۲۴) Mohammad Atrianfar, a leading member of the Kargozaran Sazandegi Party and journalist, was arrested on 16 June

۲۵) Jahanbakhsh Khanjani, a member of the Kargozaran Sazandegi Party and former spokesperson for the Internal  Affairs Ministry in Khatami’s presidency

۲۶) Ebrahim Khoshchehreh, a political activist in Lahijan and member of National Religious Activits, was arrested on 21 June

۲۷) Khoshchehreh, Son of Ebrahim Khoshchehreh, was arrested in Lahijan on 21 June

۲۸) Mohsen Bastani,  member of the Islamic Revolutionary Political Organization in Isfahan

۲۹) Mehrdad Balafkan,  member of the Islamic Revolutionary Political Organization in Isfahan

۳۰) Ahmad Afjeiee,  member of the Freedom Movement of Iran

۳۱) Emad Bahavand,  member of the Freedom Movement of Iran

۳۲) Mojtaba Khandan,  member of the Freedom Movement of Iran

۳۳) Saeed Zeraatkar,  member of the Freedom Movement of Iran

۳۴) Rouholah Sahraee,  member of the Freedom Movement of Iran

۳۵) Ali Mehrdad,  member of the Freedom Movement of Iran

۳۶) Mohammad Reza Ahmadinia,  member of the Freedom Movement of Iran

۳۷) Reza Arjaini,  member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

۳۸) Jalal Bahrami,  member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

۳۹) Sadegh Rasouli,  member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

۴۰) Ahad Rezaiee,  member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

۴۱) Bagher Fathali Baygi,  member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

۴۲) Mansour Vafa,  member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

۴۳) Ali Pourkhayri,  member of the Iran Participation Front

۴۴) Shahin Nourbakhsh, member of the Iran Participation Front

۴۵) Ali Taghipour, member of the Iran Participation Front

۴۶) Mohammad Shokuhi, member of the Iran Participation Front

۴۷) Ashkan Mojaleli, member of the Iran Participation Front

۴۸) Maysam Varahchehre, member of the Iran  Participation Front

۴۹) Mahdian Minavi, member of the  Iran Participation Front

۵۰) Farhad Nasrollahpour, member of the  Iran Participation Front

۵۱) Amir Ariazand, member of the Iran Participation Front

۵۲) Ali Taghipour, member of the Iran Participation Front

۵۳) Adel Dehdashti, member of the Iran Participation Front

۵۴) Mehrdad Balafkan, member of the Iran Participation Front

۵۵) Mahmoud Ebrahimi, member of the Iran Participation Front

۵۶) Bahram Kardan, member of the Iran Participation Front

۵۷) Shahabobdin Tabatabaiee, the head of the Youth Supporters of  the Moussavi  Campaign

۵۸) Mohammadreza  Jalaieepour, a student in Oxford and in charge of the website of the youth branch of the Iran Participation Front, was arrested on June 17 in Tehran Airport

۵۹) Saeed Nourmohammadi,  member of the Iran Participation Front

۶۰) Ali Mohaghar, a member of the Kargozaran Sazandegi party

۶۱) Hedayatollah Aghaiee, a member of the Kargozaran Sazandegi party

۶۲) Ali Waghfi, member of the Moussavi Campaign in Tehran

۶۳) Hamzeh Ghalebi, member of the Moussavi Campaign in Tehran

۶۴) Saeed (Hassan) Nikkhah, member of the Moussavi Campaign in Tehran

۶۵) Hesam Nasiri, member of the Moussavi’s Campaign in Tehran

۶۶) Ehsan Bagheri, member of the Moussavi Campaign in Tehran

۶۷) Homaiee, member of the Moussavi Campaign in Tehran

۶۸) Fatahi, member of the Moussavi Campaign in Tehran

۶۹) Zakeri, member of the Moussavi Campaign in Tehran

۷۰) Rouholah Shahsavar, member of Moussavi  Campaign in Khorasan

۷۱) Mohsen Rouzbehan, member of Moussavi Campaign  in Khorasan

۷۲) Kaveh Servati, member of Moussavi Campaign, was arrested on 20 June

۷۳) Maryam Ameri, member of Karroubi’s Campaign

۷۴) Naseh Faridi, member of Karroubi’s Campaign

۷۵) Morteza Khani, member of Karroubi’s Campaign

۷۶) Bagher Oskouiee, member of Karroubi’s Campaign

۷۷) Siamand Ghiyasi, member of Karroubi’s Campaign in Kermanshah

۷۸) Mohammad Jafari, member of Karroubi’s Campaign in Kermanshah

۷۹) Dr. Jalil Sharabianlu, a prominent MD and surgeon in Tabriz

۸۰) Dr Ghafar Farzadi, in Tabriz

۸۱) Majid Jabari, in Tabriz

۸۲) Rahim Yawari, In Tabriz

۸۳) Abbas Pourazhari, in Tabriz

۸۴) Dr. Laya Farzadi, in Tabriz

۸۵) Shabeti, in Tabriz

۸۶) Shamlu, in Tabriz

۸۷) Dr. Ghafarzadeh, in Tabriz

۸۸) Dr. Soltaniazad, in Tabriz

۸۹) Dr. Panahi, in Tabriz

۹۰) Dr. Seyflou, in Tabriz

۹۱) Dr. Dadizadeh, in Tabriz

۹۲) Mehdi Yarbahrami, in Tabriz

۹۳) Mansour Ghafari, in Tabriz

۹۴) Hojatollah Amiri, in Tabriz

۹۵) Amir Hossein Jahani, in Tabriz

۹۶) Rhdah Rahimipour, in Tabriz

۹۷) Mehdi Khodadadi, in Tabriz

۹۸) Payam Haydar Ghazvini, student in Gazvin

۹۹) Nasim Riahi, student in Gazvin

۱۰۰)  Mojtaba Rajabi, student in Gazvin

۱۰۱)   Atar Rashidi, student in Gazvin

۱۰۲)  Hanieh Yousefian

——————–

II) Journalists:

Some of the journalists who were also political personalities are listed above under the political personalities. The list of detained journalists is also independently verified by Reporters without Borders.

۱)  Mohammad Ghouchani, journalist and editor in charge of daily Etemad e Meli, was arrested on 18 June

۲)  Rajabali Mazrouiee, head of the Journalists Association, was arrested on 20 June

۳)  Karim Arghandehpour,  a blogger (http://www.futurama.ir/) and reporter for
pro-reform newspapers Salam, Vaghieh and Afaghieh, was arrested on 14 June

۴)  Maziyar Bahari, an Iranian-Canadian dual national, journalist and the representative of Newsweek in Iran, was arrested on 22 June

۵)  Kayvan Samimi Behbahani, editor in chief of the closed monthly Nameh and human rights activist, was arrested on 14 June

۶)  Zhila Baniyaghoub,  journalist and editor in charge of the Iranian Women’s Center website, was arrested on 20 June

۷)  Bahman Ahmadi Amoui,   journalist, was arrested on 21 June

۸)  Mojtaba Pourmohsen, journalist and  Radio Zamaneh’s representative in Rasht, was arrested on 15 June

۹)  Mahsa Amraiee, Journalist , was arrested on 14 June

۱۰) Behzad Bashou,  Cartoonist,  was arrested on 14 June

۱۱) Sayed Khalil Mirashrafi, TV producer was arrested on 14 June

۱۲) Abdolreza Tajik,  journalist was arrested on 14 June

۱۳) Rohollah Shahsavar,  journalist was arrested in Mashhad, was arrested on 17 June

۱۴) Mashallah Haydarzadeh,   journalist in Boushehr,  was arrested on 14 June

۱۵) Hamideh  Mahouri,  journalist in Bushehr, was arrested on 14 June

۱۶) Amanolah Shojaiee,  journalist in Bushehr, was arrested on 14 June

۱۷) Hossein Shokouhi,a journalist in Bushehr, was arrested on 14 June

۱۸) Somayeh Touhidlou,  sociologist and blogger  in the Road of Health

۱۹) Shiva Nazarahari, a member of the Reporters of Human Rights Committee and a journalist was arrested on 13 June

۲۰) Alireza Beheshti Shirazi, editor in charge of banned daily Kalameh and the website Kalameh Sabz, former director of the Iran Participation Front, was arrested on 23 June during the attack to the newspaper property. Beheshti’s son, Sadra, was arrested while he was visiting his father.

۲۱) Hassan Maadikhah, director of the Zareh Publication and son of Abdolmajid Maadikhah the former Cultural and Guardiance Minister,

۲۲) Mostafa Ghavanloo Ghajar, was arrested on 22 June

۲۳) Fariborz Soroush, arrested in Karaj

——————–

III) University Students and professors: [The names of students who were arrested during the attack on  the Tehran University Dormitories are based on  information released by the Reports of Human Rights Committee]

۱)  Marjan Fayazi, student at  Mazandaran University, was arrested on June 22

۲)  Sogan Alikhah, student at Mazandaran university, was arrested on June 22

۳)  Alireza Kiani, student at Mazandaran university

۴)  Milad Hosseini Koshtan, student at Mazandaran university

۵)  Ali Nazari, student at Mazandaran university

۶)  Siavoush Safavi, student at Mazandaran university

۷)  Ashkan Zahabian, student at Mazandaran university

۸)  Ali Dinavari, student at Mazandaran university

۹)  Rahman Yaghoubi, student at Mazandaran university

۱۰)  Maziar Yazdani, student at Mazandaran university

۱۱)  Ali Abbasi, student at Mazandaran university

۱۲)  Shouaneh Merikhi, student at Mazandaran university

۱۳)  Majid Dari, an expelled student at Alameh Tabatabaiee University in Tehran, was violently arrested on 21 June in his home

۱۴)  Esmaiel Jalilvand, a student activist in Shiraz University, was arrested on 21 June

۱۵)  Hamdollah Namjou, a student activist in Shiraz University, was arrested on 21 June

۱۶)  Hossein Reisian, university professor at International Emamkhomaini University in Ghazvin, was arrested on June 21

۱۷)  Fazli, university professor at International Emamkhomaini University in Ghazvin

۱۸)  Imani, university professor at International Emamkhomaini University in Ghazvin

۱۹)  Alborzi, university professor at International Emamkhomaini University in Ghazvin

۲۰)  Darvish, university professor at International Emamkhomaini University in Ghazvin

۲۱)  Mohsen Barzegar, student at Babol Engineering Univeristy, was arrested on June 18

۲۲)  Iman Sedighi, student at Babol Engineering Univeristy, was arrested on June 18

۲۳)  Hesam oldin Bagheri, student at Babol Engineering Univeristy, was arrested on June 18

۲۴)  Siavash Saliminejad, student at Babol Engineering Univeristy, was arrested on June 20

۲۵)  Alireza Khoshbakht, an expelled graduate student, was arrested on June 17

۲۶)  Zahra Tohidi, an expelled graduate student, was arrested on June 17

۲۷)  Ziaoldin Nabavi, secretary of the Education Rights Council, was arrested on 16 June

۲۸)  Sohrab Ahadian, student at Tehran University, was arrested on June 17 when the Tehran University Dormitories were violently attacked

۲۹)  Reza Arkouzi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۳۰)  Karim Emami, student, was arrested during the attack on the Tehran University Dormitories mid night on June 14

۳۱)  Mohammad Hossein Emami, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۳۲)  Elaheh Imanian, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۳۳)  Rouholah Bagheri, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۳۴)  Farhad Binazadeh, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۳۵)  Iman Pourtahmasb, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۳۶)  Ezat Torbati, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories midnight on June 14

۳۷)  Somayeh tohidlou, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۳۸)  Milad Chegini, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۳۹)  Mohammadreza Hohabadi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۴۰)  Seyed Javad hosseini, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۴۱)  Farshid Heydari Zamin, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۴۲)  Behnam Khodabandeh lou, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۴۳)  Mohammad Khansari, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۴۴)  Mohammad Davoudian, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۴۵)  Mahmoud Delbari, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۴۶)  Ali Raiee, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۴۷)  Omid Rezaiee, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۴۸)  Ali Refahi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۴۹)  Seifolah Rmezani, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۵۰)  Ebrahim Raidian, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۵۱)  Naser Zamani, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۵۲)  Majid Selahvand, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۵۳)  Hanif Salimi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۵۴)  Mohammad Bagher Shabanpour, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۵۵)  Hamed Shaykh alishahi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۵۶)  Iman Shaydaieezaban, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۵۷)  Farhad Shirahmad, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۵۸)  Saman Sahebjalali, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۵۹)  Farhan Sadeghpour, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۶۰)  Farshad Taheri, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۶۱)  Ghamdideh Olum, student, was arrested during the attack to the TehranUuniversity Dormitories at midnight on June 14

۶۲)  Esmaieel Ghorbani, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۶۳)  Mohammad Karimi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۶۴)  Erfan Mohammadi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

۶۵)  Naseh Faridi, student at Teacher Training Universtiy, was arrested on June 17

۶۶)  Izadi, Professor of Bualisina University in hamedan, was arrested on June 16

۶۷)  Majzoubi, University Professor at Bualisina University in Hamedan, was arrested June 13

۶۸)  Amin Nazari, student at Bualisina University in Hamedan

۶۹)  Siavash Hatam, student at Bualisina University in Hamedan

۷۰)  Pouria Sharifian, student at Bualisina University in Hamedan

۷۱)  Mehdi Mosafer, student at Bualisina University in Hamedan

۷۲)  Reza Jafarian, student at Bualisina University in Hamedan

۷۳)  Hojat Bakhtiari, student at Bualisina University in Hamedan

۷۴)  Mostafa Mehdizadeh, student at Bualisina University in Hamedan

۷۵)  Omid Sohravi, student at Bualisina University in Hamedan

۷۶)  Vahid Amirian, student at Bualisina University in Hamedan

۷۷)  Fazolah Joukar, student at Bualisina University in Hamedan

۷۸)  Mehdi Torkaman, student at Bualisina University in Hamedan

۷۹)  Nastaran Khodarahimi, student at Bualisina University in Hamedan

۸۰)  Ali Ahmadi, student at Bualisina University in Hamedan

۸۱)  Mosaab Ebrahimi, student at Bualisina University in Hamedan

۸۲)  Saeed Parvizi, student at Bualisina University in Hamedan

۸۳)  Bahareh Hosseini, student at Bualisina University in Hamedan

۸۴)  Hadis Zamani, student at Bualisina University in Hamedan

۸۵)  Nahid Siahvand, student at Bualisina University in Hamedan

۸۶)  Imani, student at Bualisina University in Hamedan

——————–

Arrested and Released:

۱)  Mohammad Reza  Khatami, member of the Central Committee of Iran Participation Front, brother of former president Khatami, was arrested on 13 June and released on  ۱۴ June

۲)  Zahra Mojaradi, a member of the Iran Participation Front, was arrested on 13 June and released on 14 June

۳)  Saeed Shariati,  a member of the Iranian Participation Front, was arrested on 13 June and released on 14 June

۴)  Taghi Rahmani,  political figure and journalist, was arrested on 14 June and released the day after

۵)  Reza Alijani,  political figure, was arrested on 14 June and released the day after

۶)  Hoda Saberi,  journalist, was arrested on 14 June and released the day after

۷)  Faezeh Hashemi Rafsanjani, and her daughter and two other members of Rafsanjani’s Family  were arrested on 20 June and released after 30 hours

۸)  Ebrahim Yazdi, General Secretary of the Iran Liberation Movement, was arrested on June 14 from the Pars Hospital in Tehran and was taken back to the hospital on June 15 for further surgery

۹)  Ahmad Ahmadian, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

۱۰)  Eskandari, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

۱۱)  Amin Afzali, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories midnight on June 14 and released later

۱۲)  Vahid Anari, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

۱۳)  Mohammad Bolourdi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

۱۴)  Hossein Hamedi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

۱۵)  Mohsen Habibi, Mazaheri, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

۱۶)  Navid Haghdadi, student, was arrested during the attack to the Tehran university Dormitories at midnight on June 14 and released later

۱۷)  Mohammad reza Hokmi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

۱۸)  Kazem Rahimi Olume, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

۱۹)  Morteza Rezakhani, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at  midnight on June 14 and released later

۲۰)  Maysam Zareiee, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

۲۱)  Amin Samiee, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

۲۲)  Bahram Shaabani, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

۲۳)  Alireza Shaykhi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

۲۴)  Ebrahim Azizi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

۲۵)  Siavash Fiaz, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

۲۶)  Sayed Hossein Mirzadeh, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

۲۷)  Hossein Noubakht, student, was arrested during the attack to the Tehran university Dormitories mid night on June 14 and released later

۲۸)  Javad Yazdanfar, student, was arrested during the attack to the Tehran university Dormitories mid night on June 14 and released later

۲۹)  Habib Khadangi, student, student, was arrested during the attack to the Tehran university Dormitories mid night on June 14 and released later