یک منبع موثق* در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشردرایران شرایط دشوار زندانی سیاسی محسن دانش پور از ابتدای بازداشت تا کنون را تشریح کرده است. وی  از ضرب و شتم شدید احمد دانش پور مقدم در مقابل پدرش خبر داد و گفت: «پیش از آن که آقای دانش پور به سلول … منتقل شوند در جایی بودند که به گفته خودش پسرش را جلوی ایشان به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بودند به شکلی که تحمل دیدن این صحنه را نداشته است. اما خود او را کتک نزده بودند.»

بر اساس اطلاعات این منبع آگاه تا دو هفته پیش، احمد دانش پور مقدم به مدت ۶۵ روز از پسر و همسرش کاملا بی خبر بوده است و تا شب عید با پسر و همسر و یا وکیل تسخیری خود دیداری نداشته است. او به نقل از آقای دانش پور گفت که نه خودش و نه پسرش احمد، عضو سازمان مجاهدین نیستند و ادامه داد: «محسن می گفت که اصلا هوادار مجاهدین نیست و قبلا در دهه ۶۰ توبه کرده بود و۳  سال زندان بوده است. به اعتقاد او به احتمال زیاد انتقام پسرش را از آن ها خواهند گرفت چون یکی از پسرانش در اشرف بوده است. ایشان در دهه ۶۰  در زندان لاجوردی بودند و از خاطرات آن زمان تعریف می کرد که در مدت سه سال کارهای بنایی برای ساخت سلول در اوین انجام می داد و پس از توبه آزاد شده بود.»

کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران از مقامات قوه قضاییه می خواهد که شرایط دسترسی خانواده دانشپور و دیگر دستگیرشدگان بعد از انتخابات را به وکیل اختیاری و روند دادرسی عادلانه فراهم آورد. با توجه به ماهیت سیاسی بسیاری از احکام صادر شده توسط چند قاضی ای که نحوه صدور احکام توسط آنها طی ماه های گذشته بسیاری از وکلای مستقل مورد پرسش قرارگرفته است قوه قضاییه باید با انتصاب هیاتی مستقل زمینه بررسی مجدد پرونده های یاد شده را فراهم آورد.

با توجه به اینکه برطبق گفته های وکلای دوتن از اعدام شدگان پس از انتخابات هیچ مدرکی برای صدور چنین حکمی در پرونده های موکلانشان وجود نداشته است و درمورد احکامی مانند حکم اعدام محمدامین ولیان که به سه سال زندان تقلیل پیداکرد نشانه های بارزی از ضعف دستگاه قضا در انجام دادرسی عادلانه است. کمپین همچنین نگرانی عمیق خود را اتهام رابطه با گروه مجاهدین به عنوان بهانه ای برای مجازات افرادی که به اتهامات سیاسی دستگیر می شوند ابراز می کند.

این منبع موثق، در ادامه با تاکید بر این که اعضای خانواده دانش پور مقدم از دسترسی به وکیل تسخیری محروم بوده و امکان دسترسی به وکیل تعیینی را نیز نداشته اند ادامه داد: « به دلیل آن که حدس می زدم برای این خانواده چه خوابی دیده باشند کنجکاو بودم که بدانم با آنها که یک پسرشان مجاهد است چه رفتاری خواهند داشت. اطلاع موثق دارم که تا شب عید این خانواده با هیچ وکیلی دیدار نداشته اند. آقا دانش پور  که حدود ۷۰ سال سن دارد وکیل نداشت و پول وکیل گرفتن و حتا سواد اولیه حقوقی برای درخواست وکیل هم نداشت. یادم می آید که وقتی یک برگه آوردند درب سلول که امضا کند بدون خواندن امضا کرد و گفت که من نه عینک دارم که بتوانم چیزی را بخوانم و نه سواد زیادی دارم. من متوجه شدم که برگه مربوط به وکیل تسخیری بود و ایشان حتا اسم وکیل تسخیری خود را نمی دانست.»

محسن دانش پور مقدم به همراه همسرش مطهره بهرامی و پسرش احمد دانش پور مقدم از جمله کسانی هستند که پس از اعتراضات روز عاشورا در منزل خود بازداشت شده و حکم اعدام دریافت کردند. هواداری و همکاری عامدانه و مصممانه با سازمان مجاهدین خلق، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به نفع معاندین اتهاماتی است که بر اساس آن برای اعضای این خانواده حکم اعدام صادر شد و دادگاه تجدید نظر حکم مطهره بهرامی را به ده سال حبس تعزیری تقلیل داد و حکم اعدام محسن و احمد دانش پور مقدم را تایید کرد. گفته می شود سفر مطهره و محسن به عراق برای دیدار پسرشان در کمپ اشرف، ارسال عکس و تصاویر ویدئویی به این سازمان و شرکت در تظاهرات از جمله مواردی هستند که مبنای اتهامات و صدور حکم اعدام برای آنها قرار گرفته است. این درحالی است که حکم اعدام بدون طی مراحل دادرسی عادلانه و برخورداری از وکیل تعیینی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

* کمپین از آنرو که اشاره به جزییات هویت منبع ممکن است با مخاطراتی برای وی همراه باشد از به ذکر «منبع موثق» اکتفا کرده است.