به دنبال انتشار خبر به تعویق افتادن اعدام حبیب الله لطیفی یکی از منابع خبری از شهر سنندج به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که برخی از اعضای خانواده این زندانی عقیدتی یک شنبه شب توسط ماموران امنیتی دستگیر شده اند. خبرهای تکمیلی از دستگیری برخی از افرادی که به همراه خانواده به پیگیری وضعیت این زندانی عقیدتی طی روزهای گذشته پرداخته بودند حکایت می کند.

به گفته منبع یاد شده صالح نیکبخت یکی از وکلای حبیب الله لطیفی به تهران بازگشته است. طی ساعت های گذشته همچنین کمپین خبرهایی مبنی بر استفاده از خشونت در هنگام دستگیری اعضای خانواده آقای لطیفی دریافته کرده است.

برخی از افراد نزدیک به پرونده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که این نگرانی وجود دارد که با خاموش کردن صدای اعضای خانواده که طی روزهای گذشته با ایجاد موج خبری برای جلوگیری از اعدام این زندانی عقیدتی تلاش کرده بودند حکم اعدام طی روزهای انجام پذیرد. وکلا هنوز درخصوص جزییات به تاخیر افتادن و ادامه پیگیری پرونده موکلانشان مطلبی ارائه نکرده اند.