[audio:http://persian.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Podcast_10_fa_Sep2_2011.mp3|titles=Podcast_10_fa_Sep2_2011]

پادکست هفتگی کمپین امروزمنتشرشد. عکس هفته پادکست اختصاص دارد به اشکان ذهابیان دانشجوی محروم از تحصیل وزندانی عقیدتی که طی روزهای گذشته دست به اعتصاب غذا زده است.

پادکست شماره ۱۰ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران منتشر شد. در پادکست این هفته موضوع آزادی دهها تن از زندانیان سیاسی به مناسبت عیدفطر و نیز ابراز نگرانی نسبت به وضعیت نگهداری مهدی کروبی از رهبران سیاسی معترضان به انتخابات سال ۸۸ که بیش از شش ماه است که در حصر خانگی به سر می برد مورد بررسی قرار گرفته است. کمپین بیانیه ای را در این خصوص طی روزهای گذشته منتشر کرده بود.

علاوه بر آن به صحبت های پدراشکان ذهابیان در پادکست این هفته پرداخته شده که در آن نسبت به وضعیت پسرش و شرایطی که منجر به بازداشت شده اظهار نظر کرده است. پادکست هفتگی شامل مروری بربرخی رخداد های هفت هاست که می توانید هر هفته روی همین صفحه می توانید به آن گوش فرا دهید.

همچنین با عضویت در صفحه فیس بوک کمیپن می توانید علاوه بر پادکست هفتگی که به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر می شود، درجریان اخرین گزارش ها، بیانیه ها و دیگر مطالبی که توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران منتشر می شود قرار بگیرید.