کمپین در مهرماه سال ۱۳۹۳ نیز اطلاع یافت که از روز ۲۶ مهرماه تا هفتم آبان ماه، ۱۲ زندانی محکوم به اعدام  متهم به جرائم مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.