معصومه نعمتی در همان گفتگو اظهار امیدواری برای آزادی فرزندش کرده بود:‌«امیدوارم مسئولان با آزادی او با وثیقه تا صدور حکم موافقت کنند. دختر من حرکت سیاسی نکرده است، او فقط فعالیت هایی برای کودکان بی سرپرست و زنان داشته است.» با این حال تاکنون با آزادی او با قرار وثیقه تا اعلام حکم موافقت نشده است.