سید حسین میردامادی، پدر این زندانی سیاسی شهریور ماه امسال در نامه ای با عنوان “پسرم به دعوت شما به ایران آمد” خطاب به حسن روحانی نوشت که قاضی صلواتی با تهدید به فرزندش در جلسه دادگاه گفته است: «چنان برخوردی با شما بکنیم که هیچ ایرانی هوس آمدن به کشور را نداشته باشد.» آقای میردامادی با اشاره به این تهدید نوشت: «به واقع مایه تاسف است که این حرات به صرف ادعای باطل شان مبنی بر بیم قرار، آن هم برای کسی که با پای خودش به کشور بازگشته، بدون هیچ مجوزی با قرار وثیقه برای وی موافقت نمی کنند. از طرفی روند انتقال پرونده و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر را هم عملا متوقف کرده ان تا کینه خود را به طور کامل نشان دهند.»