قانون مجازات اسلامی جدید در اول اردبیهشت ۱۳۹۲ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب  شد و در تاریخ ۱۱ اردبیهشت به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون نیز مانند هر قانون دیگری پس از تایید شورای نگهبان، از طریق روزنامه رسمی منتشر و ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا شده است، با این حال از آن زمان تا کنون به دلیل نامشخصی اجرای آن مسکوت مانده است.