معصومه نعمتی با اظهار اینکه وکیل آتنا درخواست تجدید نظر را ارائه کرده است به کمپین گفت:‌ «ما امیدواریم که برای بخشی از اتهامات آتنا قرار منع تعقیب صادر شود و حکم کمتر شود. در هر صورت پس از دادگاه تجدید نظر، ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی رعایت می شود که بر اساس آن آتنا به بیشترین مجازات سنگین ترین حکم خود محکوم می شود.»