یک منبع آگاه نیز در گفتگویی با کمپین در مورد مستندات اتهامات خانم دائمی گفته بود: «به دلیل بعضی از جوک ها و آهنگ هایی از شاهین نجفی که در موبایلش پیدا کردند متهم به توهین به رهبری و مقدسات شد. غیر از اینها آتنا هیچ کار دیگری در رابطه این دو اتهام نکرده و بارها هم عذرخواهی کرده و گفته که اصلا قصد توهین نداشته است.»

این منبع همچنین گفته بود نوشته های فیسبوکی، محتوای موبایل شخصی، شرکت در تجمعات اعتراضی علیه حکم اعدام و تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت کودکان کوبانی مواردی است که باعث اتهامات او شده است.