ساسان سلیمانی

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که ساسان سلیمانی که گفته میشود کارگردان ویدیوی «هپی» در تهران بوده است، چند روز پس از آزادی دیگر افرادی که در ساخت ویدیو مشارکت داشته اند، همچنان در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد.

او به کمپین گفت که به خانواده ساسان سلیمانی گفته شده بوده که می تواند با وثیقه آزاد شود. اما امروز ۳ خرداد (۲۴ می) پس از آنکه خانواده وی برای ارائه سند به عنوان وثیقه و آزادی او اقدام کردند، از آزادی او خودداری شده است.

او به کمپین گفت که در طی مدت بازداشت از خوابیدن او جلوگیری شده و هم اکنون از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نیست.

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت  (۱۹ ماه می)، شش تن از افرادی که در ساختن ویدیویی به نام «هپی» که موسیقی خواننده آمریکایی ویلیام فرل بر آن گذاشته شده بود، توسط پلیس اخلاقی تهران دستگیر و به ساختمان این واحد پلیس در خیابان وزراء تهران (خالداسلامبولی) انتقال داده شدند.

این افراد روز چهار شنبه پس از نزدیک به چهل هشت ساعت از همین ساختمان با تودیع وثیقه هایی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان آزاد شدند. ساسان سلیمانی روز پس از دستگیری این شش دستگیر پس از مراجعه مامورین به خانه و ضبط رایانه شخصی و برخی دیگر از وسایلش در منزل دستگیر شد.

در زمان بازداشت این افراد بازجویان دستگیرشدگان را تحت فشار قرار دادند که مسئولیت تهیه ویدیو را به گردن ساسان سلیمانی بیاندازند و بگویند که او آنها را فریب داده است.

منبع یاد شده به کمپین گفت که به خانواده آقای سلیمانی گفته شده است که قرار است او را یک هفته در زندان نگه دارند و مامورین زندان گفته اند که هفته بعد برای دیدن او مراجعه کنند.

اما ساسان سلیمانی، هنرمندی که گفته می شود کارگردان این ویدیو بوده است،  همچنان در بازداشت به سر می برد. برای او وثیقه ای پنجاه میلیون تومانی در نظر گرفته شده بود ولی علیرغم تهیه وثیقه او همچنان در زندان به سر می برد.

ساسان سلیمانی، ۳۳ ساله، کارگردان و انیماتور ایرانی است. وی دارای مدرک لیسانس کارگردانی و فوق لیسانس انیمشین است. وی همچنین کارگردان کلیپ “سوسن خانم” از گروه موسیقی «بروبکس» بوده که پس از ساخت دستگیر و مدتی را در زندان اوین سپری کرد.