فرزاد خلفی: «برای راحتی و رفاه حال خانم ها این تصمیم اتخاذ شده است که مسؤول دفتر و منشی آقا باشند.»

فرزاد خلفی، معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران روز یکشنبه ۲۲ تیرماه اعلام کرد که مدیران این سازمان فقط باید از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده کنند و محل کار زنان از مردان در شهرداری تفکیک شود. آقای خلفی در توجیه این دستور که به معنای حذف زنان از مشاغل دفتری شهردای می شود، گفته است: «برای راحتی و رفاه حال خانم ها این تصمیم اتخاذ شده است که مسول دفتر و منشی آقا نباشند.»

معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین اللمل شهرداری تهران با تاکید بر درستی این تصمیم گفت: «به این دلیل که خانم ها از نظر خانوادگی و رفت و آمد آسبب نبینند قرار بر این شده است معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسؤول دفتر خانم استخدام نکنند.»

او ادامه داد: «مسؤولان شهرداری ممکن است تا آخر شب در محل کار خود حضور داشته باشند که نیاز به حضور مسئول دفتری نیز وجود دارد که در این صورت ممکن است خانم ها اذیت شوند و آسیب ببینند و نتوانند به زندگی و خانواده هایشان برسند.»

این در حالی‌است که شهین دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اظهار اینکه هنوز از صحت این خبر مطمئن نیست، گفت: «ما صحت این مساله را پیگیری می کنیم و بعد از آن موضع خود را اعلام خواهیم کرد.»

بر اساس این تصمیم جدید از این پس از خانم ها در سمت هایی مانند مسؤول دفتری، منشی و تایپیست در شهرداری تهران استفاده نمی شود. خلفی، معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران با اشاره به اینکه این تصمیم به شکل بخشنامه از شهرداری تهران ابلاغ نشده است، گفت یک “صورتجلسه” است که برای “رفاه حال خانم ها” تنظیم شده است.

 این معاون هیچ توضیح روشن تری نداده است که تکلیف زنانی که در حال حاضر چنین پست هایی در شهرداری تهران دارند چه می شود و دقیقا برنامه ریزی برای کارهای بعدی این زنان چه خواهد بود. او فقط به این نکته اشاره کرد که «این طور نیست که از خانم ها استفاده نشود و این همه خانم در شهرداری مشغول به کار هستند.» 

معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین اللمل شهرداری تهران همچنین با تاکید بر درستی این تصمیم گفت: «به این دلیل که خانم ها از نظر خانوادگی و رفت و آمد آسیب نبینند قرار بر این شده است معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسؤول دفتر خانم استخدام نکنند. »

یک روز پس از این گفته ها، غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران با مخالفت با این صورتجلسه گفت: «در شرایطی که یک کارمند ناچار است که برای تامین اقتصادی خانواده‌اش دو شیفت کار کند این محدودیت‌ها تبعات منفی به بار خواهد آورد و سبب گسترش فساد، ارتشاء و تقلب خواهد شد.»

این عضو شورای شهر ادامه داد: «این گونه اقدامات هزینه‌های زیادی در بر دارد و تنها حرکتی شعاری و اصلاحی ظاهری است که با روح دین و اخلاقیات ما تطابق ندارد. تفکیک جنسیتی بار‌ها در مکان‌ها مختلف مانند دانشگاه امتحان شده و موفق نبوده است.»

خانم مولاوردی با بیان اینکه هنوز این صورتجلسه تایید نشده است، گفت: این مساله از سوی معاونت امور زنان و خانواده در حال پیگیری است.