خانه مرحوم پروانه و داریوش فروهر اواخر فروردین ماه ۱۳۹۴ در تهران مورد دستبرد واقع شد. پرستو فروهر که ساکن کشور آلمان است روز ۱۵ اردبیهشت ماه سال ۱۳۹۴ برای پیگیری قضایی این دستبرد به ایران سفر کرد و همان هنگام در گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که تصویر دستبرد خانه برای او «تداعی وحشیانه تفتیش خانه از سوی ماموران نیروی امنیتی پس از قتل مادر و پدرش بوده است.» از آن زمان پرونده قضایی برای این دستبرد گشوده شد اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

خانه پروانه و داریوش فروهر برای دومین بار در آذر ماه ۱۳۹۴ مورد دستبرد قرار گرفت که این بار بر خلاف اولین بار برخی اشیا از جمله اینکه حتی شیرهای آب خانه به اضافه لباس ها و اشیاء شخصی پدر و مادرش نیز ربوده شده اند.