تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه

تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه

۵۳ کارگر نیشکر هفت تپه، پس از آزادی ۱۵ کارگر معترض و پایان اعتراضات، بدون ذکر اتهام به دادسرای شهر شوش احضار شدند. خبرگزاری ایلنا روز ۱۵ مرداد از احضار دست کم ۳۰ کارگر نیشکر هفت تپه به دادسرای شهر شوش در استان خوزستان خبر داد. ایلنا به نقل از سیامک افشار قائم مقام مجتمع نیشکر هفت تپه نوشت: «فراخوانده شدن این کارگران به مراجع قضایی ارتباطی با این واحد صنعتی ندارد و مسئولان قضایی و انتظامی شهرستان شوش خود تصمیم به این کار گرفته‌اند ممکن است این احضار با برپایی تجمع صنفی که در هفته‌های گذشته توسط گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه برپا شده بود؛ مرتبط باشد.»

وبسایت اتحادیه آزاد ایران که ارتباط نزدیکی با کارگران نیشکر هفت تپه دارد، در نامه‌ای با امضای «جمعی ازکارگران زجرکشیده ومظلوم نیشکرهفت تپه» تعداد کارگران احضار شده را ۵۳ نفر عنوان کرد و نوشت تعدادی از احضار شدگان در زمان اعتراضات حضور نداشته‌اند: «افرادی دراین لیست هستند که درروزحادثه (اعتراضات کارگری) حتی درسطح استان نبوده یا مرخصی بودند، کارگران شرکت دراین خصوص فقط به خدا پناه برده وناچارا تنها راه به دست آوردن حق قانونی خودرا اتحاد دانسته وتجربه ثابت کرده که دراین شرایط موجود مسئولین دیواری کوتاهتر از کارگر پیدا نکردند.»

۱۳ کارگر معترض مجتمع هفت تپه سوم مرداد به اتهام «تجمع در جاده و مختل کردن تردد» بازداشت شدند، همه کارگران تا روز هفتم مرداد با قرار کفالت آزاد شدند و با پرداخت بخشی از حقوق معوقه از سوی کارفرما، اعتراضات خاتمه یافت.

نامه جمعی از کارگران شرکت هفت تپه، قائم مقام شرکت و نیروی انتظامی را را به همدستی علیه کارگران متهم کرده است: «دراحضاریه کارگران نوشته شده به دلیل گزارش مامورین علیه شما احضارشدید ولی همه میدانند این لیست توسط قائم مقام شرکت تهیه شده وبا امضای ایشان لیست به شعبه ارائه شده و نامه احضاریه توسط رئیس پاسگاه هفت تپه امضا شده وکارگران شرکت نیشکر، ازخدمات دادن مدیریت شرکت به پاسگاه مانند تعمیرات ساختمان این محل اگاه هستند.»

جمعی از کارگران هفت تپه همچنین به حضور دائمی نیروی انتظامی در محوطه کارخانه معترض شده و نوشته‌اند: چراباید بصورت دائم یکی ازنیروهای این پاسگاه( ستوان م) حتی درروزهایی که اعتراضی درکارنیست درسطح شرکت حضوردائم دارد، مگراین شرکت کارگاه تولیدی نیست؟ نمیدانیم آیا بازرسی نیروی انتظامی درجریان این موضوع هست یا باهماهنگی آن‌ها این اقدام صورت می‌گیرد، چندی پیش نیز توسط یکی ازاین مامورین پس ازدرگیری وفحاشی به کارگران تیرهوایی نیزشلیک شده بود و صدای کارگربه جایی نرسید.»

مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که شکر و مواد قندی تولید می‌کند، در شهرستان شوش در استان خوزستان واقع شده و بین چهارهزار تا هفت هزار کارگر در آن کار می‌کند. رهبران و اعضای سندیکای کارگران شرکت هفت تپه که تشکلی مستقل و غیردولتی است، در سال‌های گذشته بارها به دلیل پیگیری حقوق کارگران با احضار، بازداشت و زندان روبرو شده‌اند.